Käyttöehdot

Materiaalin rajoitukset

Kaikkea Vaipat.netissä julkaistua materiaalia koskevat tekijänoikeudet, jotka kuuluvat materiaalien julkaisijoille. Mitään Vaipat.netissä julkaistua materiaalia ei saa levittää, esittää omanaan tai muokata millään tavalla ilman tekijänoikeuden omistajien henkilökohtaista lupaa. Tämä koskee myös tutkimuksellista käyttöä. Vaipat.netin ylläpito ei voi antaa keskustelupalstan jäsenten puolesta tutkimuslupaa heidän tuottamaansa aineistoon. Vaipat.netin käyttäjien kuvia, nimimerkkejä tai heidän tuottamaansa materiaalia ei saa levittää ilman heidän henkilökohtaista lupaansa eteenpäin. Vaipat.netin jäsenrekisteri kuuluu luettelosuojan piiriin, joten senkin tutkimuksellinen käyttö vaatii erillisluvan rekisterin ylläpitäjältä.

Mitä tietoja minusta kerätään?

Kts. rekisteriseloste

Käyttäjän vastuu

Rekisteröityessään Vaipat.netin keskustelufoorumille käyttäjä sitoutuu käyttämään sivustoa voimassa olevien Suomen lakien, asetusten ja viranomaismääräysten sekä hyvien käytöstapojen mukaisesti. Vaipat.netillä on oikeus vapaasti muuttaa ja poistaa käyttäjän sivustolle lähettämää materiaalia (tarkoittaa lähinnä sääntöjen vastaisten tai laittomien viestien, kuvien yms. poistamista/muokkaamista).


Eettiset periaatteet

Yhteisön perusarvoja ovat

 • fetissien moninaisuuden kunnioittaminen
 • tasa-arvoinen kohtelu
 • rasismin ja syrjinnän vastaisuus
 • LGBTQIA+ -myönteisyys
 • inklusiivisuus, kaikkien ottaminen mukaan

Vaipat.netin käyttäjä sitoutuu huomioimaan nämä arvot kaikessa sivustoon liittyvässä toiminnassaan. Ketään ei tule syrjiä iän, sukupuolen, etnisen taustan, fetissin, sukupuoli-identiteetin tai seksuaalisen suuntautumisen takia.


Säännöt

 1. Sivuston käytön alaikäraja on 18 vuotta. Jos on syytä epäillä, että käyttäjä on alaikäinen, tunnus suljetaan.

 2. Alaikäisiä seksualisoivan materiaalin laittaminen sivustolle ja sellaiseen linkitys on kielletty. Fiktiivisessä sisällössä kaikkien henkilöiden tulee olla täysi-ikäisiä ja sellaiseksi tunnistettavissa. Tämä koskee kaikkia tarinoita, piirroksia, kuvamanipulaatioita ja muuta mahdollista kuvitteellista sisältöä.

 3. Maksullisen seuran tarjoaminen ja pyytäminen on kielletty. Myös maksullisia seksuaalipalveluja tarjoaville sivustoille linkittäminen on kielletty.

 4. Mainostaminen on kielletty. Ainoa poikkeus ovat vaippoihin ja ABDL-tarvikkeisiin erikoistuneet kaupat, joille on oma alueensa (Kaupat).

 5. Häirintä ja syrjintä

  Vaipat.netissä on nollatoleranssi kaikenlaiselle häirinnälle ja syrjinnälle. Erityisesti kiellettyä on sisältö, joka pilkkaa tai syrjii toista käyttäjää tai laajempaa ihmisryhmää esimerkiksi iän, sukupuolen, etnisen taustan, fetissin, sukupuoli-identiteetin tai seksuaalisen suuntautumisen perusteella.

  Kaikenlainen seksuaalinen häirintä, kuten seksuaalissävytteinen ehdottelu, on ehdottomasti kielletty. Kiellettyä on myös muu keskustelun häirintä, kuten esimerkiksi saman viestin lähettäminen useita kertoja tai viestit ilman mitään merkityksellistä sisältöä.

  Häirinnäksi luetaan myös kenen tahansa sivuston käyttäjän todellisen henkilöllisyyden spekuloiminen tai paljastaminen avoimilla keskustelualueilla, yksityisviesteissä tai yhteisön Telegram-ryhmissä.

  Häirinnästä ja syrjinnästä voi ilmoittaa ylläpidolle liputtamalla viestin :black_flag:-painikkeella.

 6. Kuvien ja videoiden jakaminen

  Vaipat.netillä on henkilökohtaisia kuvaketjuja varten erillinen alue Kuvapalsta. Kuvan sivustolle lataava henkilö vastaa siitä että:

  • kuva on itse otettu tai kuvan ottajalta on saatu lupa julkaisuun
  • kaikilta kuvassa esiintyviltä henkilöiltä on pyydetty lupa kuvan julkaisuun tai tunnistaminen on tehty mahdottomaksi
  • kaikki kuvassa esiintyvät henkilöt ovat kuvan ottamishetkellä täysi-ikäisiä ja täysivaltaisia
  • kuvassa ei saa näkyä seuraavia (poikkeuksena Kuvapalsta, jossa ketju pitää merkitä asianmukaisella tunnisteella):
   • eritteitä (virtsa, uloste, siemenneste), jos ne ovat vaipan ulkopuolella
   • sukupuolielimiä (penis, kivekset, vagina)
   • peräaukkoa
   • verta

  Sivuston ulkopuolisten kuvien ja videoiden uudelleen jakaminen on sallittua, mikäli ne löytyvät jostain julkisesta lähteestä (esimerkiksi Tumblr, Twitter, YouTube, Pornhub jne.) ja on perusteltua olettaa, että ne ovat siellä luvallisesti (sivusto ottaa tekijänoikeusilmoitukset vakavasti).

 7. Telegram-ryhmät

  Vaipat.netillä on virallinen Telegram-ryhmä Vnet - Pölinäboxi sekä aihekohtaisia keskusteluryhmiä. Ryhmät on tarkoitettu vain foorumin jäsenille (kts. ohje liittymiseen), ja niissä käytävää keskustelua koskevat samat säännöt kuin foorumia.

  Politiikka ja seksuaalinen sisältö on rajattu omiin ryhmiinsä, jotta Pölinäboxi säilyisi kaikille mukavana keskustelupaikkana. Lisäksi foorumilla on oma Telegram-kanava Vnet - Ilmoitukset, jossa ilmoitetaan uusista foorumiviesteistä.

 8. Tunnuksen poistaminen

  Käyttäjällä on oikeus pyytää tunnuksensa poistamista ottamalla yhteys ylläpitoon. Pääsääntöisesti tunnus muutetaan anonyymiksi ja käyttäjän lähettämät viestit jäävät näkyviin sivustolle. Käyttäjällä on myös mahdollisuus erikseen pyytää ylläpitoa poistamaan kaikki viestit tunnuksen poiston yhteydessä.

 9. Yksittäinen sääntörikkomus johtaa pääsääntöisesti viestin moderointiin ja mahdolliseen varoitukseen. Mikäli sääntörikkomukset ovat toistuvia tai erityisen vakavia, seurauksena on tunnuksen sulkeminen määräajaksi tai sen poisto. Tunnuksen määräaikainen sulkeminen tai poisto vaatii aina vähintään kahden moderaattorin hyväksynnän.

Ehdot ja säännöt päivitetty 26.8.2023.